Havsörnen Valdemar
är märkt som bounge på norra smålandskusten,
26 maj 1997 (enda ungen i boet).

Valdemar 17 februari 2012, på sitt 16:e år


©Jan Johansson


Valdemar vintern 2000-2001,
vid utfodringsplatsen i Bjurum


©Jan Johansson


AVLÄSTA RINGMÄRKTA HAVSÖRNAR JAN-FEB 2012

Av fyra dagar i observationsgömslet blev det dessa två dagar med örn på utfodringen. Alla märkta örnar som varit framme har gått att identifiera. Omärkta havsörnar: den 10 jan en gammal och en yngre, den 17 feb en yngre.

//Jan Johansson 2012-02-25

10 januari 2012
Ebbholmen Hornborgasjön, Falköping

Höger ben Vänster ben Född/märkt
Vit N5538
Blå
Röd 63
Svart D2
Närke=Örebro 12 maj 2011
Kullsyskon med nästa
Vit N5539
Blå
Röd 64
Svart D2
Närke 2011
Kullsyskon med föregående
Vit N5457
Blå
Röd 67
Svart D1
Vänern 2011
Vit N2227
Blå
Svart 50
Blå B0
Närke 2009
Vit N5344
Blå
Blå 55
Vit C0
Vänern 2010
Svart x6862 Röd G035 Smålandskusten 1997 

17 februari 2012
Ebbholmen Hornborgasjön, Falköping

Höger ben Vänster ben Född/märkt
Vit N5538
Blå
Röd 63
Svart D2
Närke=Örebro 12 maj 2011
även avläst den 10 jan 2011
Vit N5395
Blå
Röd 52
Svart D3
Hornborga maj 2011! 
Vit 26 N
Blå
Röd VO
Blå 24
H ben N++26?? (röd skall vara orange!) =Hornborga maj 2007! 
Vit +263
Blå
Blå
Vit
+kan ha varit 1??
Katrineholm 12 maj 2010


©Jan Johansson

 

  
Observationer
från Hornborgasjön >>>

 


FAKTA

I området runt Hornborgasjön övervintrar både havsörn och kungsörn.

Örnarna utfodras med veterinärbesiktigat kött och varje vinter läggs c:a 3 ton föda ut åt örnarna.

Födan läggs ut efter mörkrets inbrott, för att minimera störningar.

För närvarande sköts utfodringsplatsen av frivillig arbetskraft från Falbygdens fågelklubb och drivs i samarbete med ÖRN 72 och Länsstyrelsen.

Utfodringsplatsen vid Vadboden ligger i närheten av Bjurums kyrka, vid väg 184 mellan Skara och Falköping, och kan beskådas från informationsbyggnaden vid
"Rastplats Trandansen".
 


Andra arter som kan ses är korp, skata, kråka, kaja, duvhök, ormvråk, fjällvråk, talgoxe m.fl.
  

Duvhök
Foto: Jan Johansson